{{editor_navigation name="main"}}
Easy virtual tour
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-61a1662fb323434b356c3b963c213c17.png' }}

ขั้นตอนนี้จะเป็นการทำ virtual tour แบบง่ายๆ โดยใช้ เว็ปไซค์ที่ชื่อ Maizipano.net ที่อีกหนึ่งผลงานที่ถูกเขียนขึ้นมาจากกูเกิ้ล

จริงๆ แล้ว การทำ virtual tour นั้น สามาทำได้หลายแพลตฟอร์ม และSoftware แต่ที่แนะนำให้ใช้ Marzipano.net เพราะว่า

  1. ฟรี
  2. ไม่จำกัดภาพ
  3. ขอจำกัดน้อย แค่ภาพถ่าย ถูกสัดส่วน 2:1 ควาละเอียดสูง ใช้แค่แอปถ่ายภาพก็สามารถทำได้
  4. มีปุ่ม Info เพื่อใส่รายละเอียดได้
  5. ใช้งานง่ายมากๆ มีเพียงสองคำสั่งหลัก ไม่ซันเกินไป เหมือนเทียบกับ แพลตฟอร์ม อื่นๆ

ขั้นตอนแรก เข้าเว็ปไซค์ Mazipano.net แล้วคลิกด้านบนสีฟ้า Mazipano tool

เมื่อเข้าแรก จะมีการถามหาไฟล์ภาพ เราก็เพิ่มภาพเข้าไปเลย

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-1378f89aabd93974c05b2408c9c00029.jpg' }}

คำอธิบาย เมนูด้านข้าง

Project Title คือ ชื่อโปรเจค ที่เรากำลังทำ ซึ่งการแก้ตรงนี้ เมื่ออัพโหลดไฟล์ จะกลายเป็น Head หรือ หัวชื่อเรื่อง ของเว็ปBrowser

Auto rotare คือ ป้องกันภาพกลับหัว

View Control Button คือ คำสั่ง เมนูซ้ายขวา บนล่าง ให้ติ๊ก เพื่อเพิ่ม เมนูซ้ายขวาในทัวร์ของเรา

Fullscreen Button คือ คำสั่ง เต็มจอ ถ้าต้องการให้เต็มจอได้ สามารถติ๊กเลือก เพื่อให้ ภาพเต็มจอ

Panorama list

ส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญ เราสามารถแก้ชื่อ ไฟล์ เพื่อให้แสดงให้คำอธิบายที่เข้าใจได้

add more panoramas คือคำสั่ง ให้เรา เพิ่มภาพตรงนี้

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-58c3d5ebbae10aa7a9b94ffc7f25f1df.jpg' }}

เมนูด้านล่างสุด ถือเป็นพระเอกของเรา

Info hotspot เมื่อกดแล้ว จะขึ้นคำสั่ง ที่เราสามารถเพิ่มรายละเอียด ลงไปในภาพได้ เราอาจจะเขียนคำอธิบาย หรือ แม้กระทั่ง ใส่เบอร์โทรศัพท์ เพื่อคนที่สนใจ

Link hotspot เมื่อกดแล้วจะขึ้นคำสั่ง ที่จะลิงค์ไปสู่ภาพพาโนราม่าอื่น ซึ่งส่วนนี้เอง ที่จะทำให้ สิ่งที่เราทำ จะกลายเป็น 360° virtual tour

Set initlal view คือการตั้งมุมมอง ว่า เราจะเห็นภาพ เป็นภาพหลัก

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-58c3d5ebbae10aa7a9b94ffc7f25f1df.jpg' }}

เมื่อคลิกคำสั่ง Link hotspot กดที่ปากกา เพื่อเลือกภาพ ที่เราจะเชื่อมไป

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-30d7fbb1cd5e2eb96c92999afcdbf3bd.jpg' }}

ปุ่ม Info hotspot สำหรับใส่รายละเอียด

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-af5136895669e255f37957f746d85914.jpg' }}

เมื่อทำการเชื่อมกันแล้ว ให้คลิก ปุ่มด้านบน Export ไฟล์ออกมา ซึ่งจะได้ไฟล์ออกมา เป็น ZIP

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-80d9e48d28857f724878d64256a1b0f9.jpg' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-9d6550e2012f21bdedbe03195b9270a1.jpg' }}

เมื่อดาวน์โหลดไฟล์มาแล้ว ขั้นตอนถัดไป คือ การอัฟโหลดไฟล์ขึ้น Web

สำหรับ เว็ป 360° virtual tour ที่ใช้ Maizipano.net จะออกมา เป็นแบบนี้

คลิกด้านล่าง เพื่อ เข้าสู่เสตปถัดไป

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-78fec968010a6076aded0c4d0592a7d7.png' }}


สำหรับคนที่อยากฝึกมือทำให้เว็ปมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น

เข้าไป Update เรื่อง บทความอื่นๆ ประกอบ virtual tour

ทำการอัพโหลดไฟล์ และ ดาวน์โหลดกลับเข้ามา โดยอย่าลืมว่า ไฟล์จะต้องต่ำกว่า 15 MB

{{editor_navigation name="main"}}
Easy virtual tour
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-61a1662fb323434b356c3b963c213c17.png' }}

ขั้นตอนนี้จะเป็นการทำ virtual tour แบบง่ายๆ โดยใช้ เว็ปไซค์ที่ชื่อ Maizipano.net ที่อีกหนึ่งผลงานที่ถูกเขียนขึ้นมาจากกูเกิ้ล

จริงๆ แล้ว การทำ virtual tour นั้น สามาทำได้หลายแพลตฟอร์ม และSoftware แต่ที่แนะนำให้ใช้ Marzipano.net เพราะว่า

  1. ฟรี
  2. ไม่จำกัดภาพ
  3. ขอจำกัดน้อย แค่ภาพถ่าย ถูกสัดส่วน 2:1 ควาละเอียดสูง ใช้แค่แอปถ่ายภาพก็สามารถทำได้
  4. มีปุ่ม Info เพื่อใส่รายละเอียดได้
  5. ใช้งานง่ายมากๆ มีเพียงสองคำสั่งหลัก ไม่ซันเกินไป เหมือนเทียบกับ แพลตฟอร์ม อื่นๆ

ขั้นตอนแรก เข้าเว็ปไซค์ Mazipano.net แล้วคลิกด้านบนสีฟ้า Mazipano tool

เมื่อเข้าแรก จะมีการถามหาไฟล์ภาพ เราก็เพิ่มภาพเข้าไปเลย

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-1378f89aabd93974c05b2408c9c00029.jpg' }}

คำอธิบาย เมนูด้านข้าง

Project Title คือ ชื่อโปรเจค ที่เรากำลังทำ ซึ่งการแก้ตรงนี้ เมื่ออัพโหลดไฟล์ จะกลายเป็น Head หรือ หัวชื่อเรื่อง ของเว็ปBrowser

Auto rotare คือ ป้องกันภาพกลับหัว

View Control Button คือ คำสั่ง เมนูซ้ายขวา บนล่าง ให้ติ๊ก เพื่อเพิ่ม เมนูซ้ายขวาในทัวร์ของเรา

Fullscreen Button คือ คำสั่ง เต็มจอ ถ้าต้องการให้เต็มจอได้ สามารถติ๊กเลือก เพื่อให้ ภาพเต็มจอ

Panorama list

ส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญ เราสามารถแก้ชื่อ ไฟล์ เพื่อให้แสดงให้คำอธิบายที่เข้าใจได้

add more panoramas คือคำสั่ง ให้เรา เพิ่มภาพตรงนี้

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-58c3d5ebbae10aa7a9b94ffc7f25f1df.jpg' }}

เมนูด้านล่างสุด ถือเป็นพระเอกของเรา

Info hotspot เมื่อกดแล้ว จะขึ้นคำสั่ง ที่เราสามารถเพิ่มรายละเอียด ลงไปในภาพได้ เราอาจจะเขียนคำอธิบาย หรือ แม้กระทั่ง ใส่เบอร์โทรศัพท์ เพื่อคนที่สนใจ

Link hotspot เมื่อกดแล้วจะขึ้นคำสั่ง ที่จะลิงค์ไปสู่ภาพพาโนราม่าอื่น ซึ่งส่วนนี้เอง ที่จะทำให้ สิ่งที่เราทำ จะกลายเป็น 360° virtual tour

Set initlal view คือการตั้งมุมมอง ว่า เราจะเห็นภาพ เป็นภาพหลัก

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-58c3d5ebbae10aa7a9b94ffc7f25f1df.jpg' }}

เมื่อคลิกคำสั่ง Link hotspot กดที่ปากกา เพื่อเลือกภาพ ที่เราจะเชื่อมไป

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-30d7fbb1cd5e2eb96c92999afcdbf3bd.jpg' }}

ปุ่ม Info hotspot สำหรับใส่รายละเอียด

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-af5136895669e255f37957f746d85914.jpg' }}

เมื่อทำการเชื่อมกันแล้ว ให้คลิก ปุ่มด้านบน Export ไฟล์ออกมา ซึ่งจะได้ไฟล์ออกมา เป็น ZIP

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-80d9e48d28857f724878d64256a1b0f9.jpg' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-9d6550e2012f21bdedbe03195b9270a1.jpg' }}

เมื่อดาวน์โหลดไฟล์มาแล้ว ขั้นตอนถัดไป คือ การอัฟโหลดไฟล์ขึ้น Web

สำหรับ เว็ป 360° virtual tour ที่ใช้ Maizipano.net จะออกมา เป็นแบบนี้

คลิกด้านล่าง เพื่อ เข้าสู่เสตปถัดไป

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-78fec968010a6076aded0c4d0592a7d7.png' }}


สำหรับคนที่อยากฝึกมือทำให้เว็ปมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น

เข้าไป Update เรื่อง บทความอื่นๆ ประกอบ virtual tour

Comments are closed

เรื่องล่าสุด