ขั้นแรก ให้เข้าเว็ปไซค์

https://www.webrotate360.com/

เลือก ดาวโหลด

วิธีถ่ายรูปสินค้า ก็ง่ายๆ เพียงแค่วางบนฉากสีขาว ทั้งสี่ด้าน  แล้วตั้งกล้องถ่ายรอบๆ

ถ้าต้องการให้งานดูเนี้ยบละเอียดขึ้น ให้เข้าไปที่เว็ปไซค์ www.remove.bg เพื่อทำการไดคัท ให้เหลือแต่สิ่งของ 

เปิดโปร Webrotate ขึ้นมา แล้วคลิกที่รูปสีแดงเขียวบนสุด เพื่อดึงภาพมาใส่ในโปรแกรม

เราก็ทำการตั้งค่า ว่าชื่อโปรเจคอะไร ไฟล์ต้องการเก็บไว้ที่ไหน และ ไฟล์ภาพอยู่ที่ไหน 

เลือได้ว่าจะดาวน์โหลดเป็น .xhtml หรือ.gif ดังตัวอย่างด้านล่าง

จากนั้นจะได้ไฟล์ภาพสินค้า 360 องศาตามต้องการ ในโปรแกรมมีสองทางเหลือหลักให้เลือกคือ

  1. ดาวโหลดเป็นไฟล์.xhtml สามารถนำไปUpload เพื่อนำไปเป็นURL และใช้ iframe เป็นโค้ดไปดึงภาพนั้นมาแสดงผล
<p><iframe src="http://www.easyweb360.online/Basket/Basket.html" width="100%" height="50
" frameborder="0"></iframe></p>

เชฟแบบ xhtml หากใช้เม้าส์เลื่อน ก็จะขยับหมุนตามเม้าส์ได้

2. save แบบ .Gif

สำหรับการศึกษาว่า จะ upload ไฟล์ขึ้นระบบอย่างไรนั้น สามารถศึกษาได้ที่

และสำหรับ การนำสินค้า360 มาเชื่อมต่อกับเว็ปไซค์ 360 องศา สามารถศึกษาได้ที่

ทำการอัพโหลดไฟล์ และ ดาวน์โหลดกลับเข้ามา โดยอย่าลืมว่า ไฟล์จะต้องต่ำกว่า 15 MB

ขั้นแรก ให้เข้าเว็ปไซค์

https://www.webrotate360.com/

เลือก ดาวโหลด

วิธีถ่ายรูปสินค้า ก็ง่ายๆ เพียงแค่วางบนฉากสีขาว ทั้งสี่ด้าน  แล้วตั้งกล้องถ่ายรอบๆ

ถ้าต้องการให้งานดูเนี้ยบละเอียดขึ้น ให้เข้าไปที่เว็ปไซค์ www.remove.bg เพื่อทำการไดคัท ให้เหลือแต่สิ่งของ 

เปิดโปร Webrotate ขึ้นมา แล้วคลิกที่รูปสีแดงเขียวบนสุด เพื่อดึงภาพมาใส่ในโปรแกรม

เราก็ทำการตั้งค่า ว่าชื่อโปรเจคอะไร ไฟล์ต้องการเก็บไว้ที่ไหน และ ไฟล์ภาพอยู่ที่ไหน 

เลือได้ว่าจะดาวน์โหลดเป็น .xhtml หรือ.gif ดังตัวอย่างด้านล่าง

จากนั้นจะได้ไฟล์ภาพสินค้า 360 องศาตามต้องการ ในโปรแกรมมีสองทางเหลือหลักให้เลือกคือ

  1. ดาวโหลดเป็นไฟล์.xhtml สามารถนำไปUpload เพื่อนำไปเป็นURL และใช้ iframe เป็นโค้ดไปดึงภาพนั้นมาแสดงผล
<p><iframe src="http://www.easyweb360.online/Basket/Basket.html" width="100%" height="50
" frameborder="0"></iframe></p>

เชฟแบบ xhtml หากใช้เม้าส์เลื่อน ก็จะขยับหมุนตามเม้าส์ได้

2. save แบบ .Gif

สำหรับการศึกษาว่า จะ upload ไฟล์ขึ้นระบบอย่างไรนั้น สามารถศึกษาได้ที่

และสำหรับ การนำสินค้า360 มาเชื่อมต่อกับเว็ปไซค์ 360 องศา สามารถศึกษาได้ที่

Comments are closed

เรื่องล่าสุด