ทดลองทำเว็ปไซต์ 360 องศา ให้เชื่อมกับ มุมมอง 360 องศา

http://www.easyweb360.online/3Basket

ขั้นแรก เปิดโปรแกรม 3DVista ขึ้นมา แล้วเลือกรูปพาโนราม่า ที่ต้องการให้โค้ด Ifame ไปฝั่ง

จากนั้น ใช้เครื่องมือ ลากจุด ครอบในส่วนที่ต้องการ เพื่อให้ขึ้นเงาเทา

จากนั้น กดAction เพื่อเปิดหน้าฝังโค้ด Ifame

กดเข้า Pop Web Frame แล้วใส่ ภาพที่ทำ360 องศาเสร็จแล้ว ที่ช่อง URL อย่าลืมลงท้ายด้วย .html

ทำการทดสอบ ด้วยการกด Preview เพื่อทดสอบดูว่า โค้ด Iframe ได้เล่น ถูกต้องในเว็ปหรือเปล่า

เสร็จขั้นตอนการเชื่อมภาพ 360 องศา กับ สิ่งของ 360 องศา

ทำการอัพโหลดไฟล์ และ ดาวน์โหลดกลับเข้ามา โดยอย่าลืมว่า ไฟล์จะต้องต่ำกว่า 15 MB

ทดลองทำเว็ปไซต์ 360 องศา ให้เชื่อมกับ มุมมอง 360 องศา

http://www.easyweb360.online/3Basket

ขั้นแรก เปิดโปรแกรม 3DVista ขึ้นมา แล้วเลือกรูปพาโนราม่า ที่ต้องการให้โค้ด Ifame ไปฝั่ง

จากนั้น ใช้เครื่องมือ ลากจุด ครอบในส่วนที่ต้องการ เพื่อให้ขึ้นเงาเทา

จากนั้น กดAction เพื่อเปิดหน้าฝังโค้ด Ifame

กดเข้า Pop Web Frame แล้วใส่ ภาพที่ทำ360 องศาเสร็จแล้ว ที่ช่อง URL อย่าลืมลงท้ายด้วย .html

ทำการทดสอบ ด้วยการกด Preview เพื่อทดสอบดูว่า โค้ด Iframe ได้เล่น ถูกต้องในเว็ปหรือเปล่า

เสร็จขั้นตอนการเชื่อมภาพ 360 องศา กับ สิ่งของ 360 องศา

Comments are closed

เรื่องล่าสุด