{{editor_navigation name="main"}}
Easy virtual tour
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-698c895c8c8ee8789226cc4eb2d3c5ea.png' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-13b6b9985cf8b8b8a270c82c5a2d5256.png' }}

เมื่ออัพโหลดไฟล์ ขึ้นระบบแล้ว จะเป็นขั้นตอน ที่ทุกคนรอคอย ว่าHost จะสามารถแสดงผล เว็ปไซต์เว็ปไซค์ 360° virtual tour แบบง่ายๆ ของเราสำเร็จหรือไม่

วิธีตรวจเช็คง่ายที่สุด คือ คีย์ชื่อเว็ปไซค์ของเรา ไปที่ช่องสำหรับเว็ป เพียงแค่นี้ เว็ปไซค์ 360° virtual tour แบบง่ายๆ ของเราก็เป็นอันเสร็จ

ในบางครั้ง เว็ปไซค์จะไม่ขึ้นทันที หรือ ขึ้นแบบค้างๆ เพราะ ค่าของDNS หรือ เส้นทางที่คอมพิวเตอร์ จดจำ ยังวิ่งไปไม่ถึง … ถ้าให้เปรียบเทียบ เหมือนกับว่า เว็ปไซค์ของเรายังพึ่งเปิด รถยังไม่ผ่าน จึงยังไปไม่ถึง แต่ถ้าใช้ Domain และ Webhosting ตามที่เราแนะนำ ผลลัพทธ์ที่ได้ จะขึ้นทันที


สำหรับคนที่จะนำไปดัดแปลง เพื่อแสดงผลในเว็ป หรือ บล๊อก ของตัวเอง

นำเข้าโดยใช้โค้ด Iframe ก้อปโค้ดตามด้านล่างนี้

<blockquote>&lt;iframe allow="vr;accelerometer;gyroscope;fullscreen" frameborder="0" width="100%" height="350 " src="https://360watphitchaya.com/360//"&gt;&lt;/iframe&gt;</blockquote>

สามารถนำโค้ด HTML ด้านบนนี้ นำไปใส่ใน และแสดงผล ในหน้าเว็ปไซค์ หรือ บล๊อก ของคุณ ซึ่งจะแสดงผลทันที


หากอ่าน Code HTML ไม่ออก

สำหรับคนที่อ่านโค้ด HTML ไม่เป็น เราขออธิบายง่ายๆ ว่า ถ้าต้องการ ปรับตั้งค่า ต่างๆ ให้ปรับตามบรรทัดนี้

การปรับตั้งค่า frameborder="0" คือ เส้นขอบ หรือกรอบ ของภาพ ,ไม่ต้องการกรอบ ใส่ค่า 0 ใส่กรอบใส่ตัวเลข ตามความหนาที่ต้องการ 0-100

การปรับตั้งค่า height="470" คือ ความสูงของภาพ สามารถใส่หน่วยได้ทั้ง เป็นพิกเซล เป็นเปอร์เซ็นต์

width="100%" คือ ความกว้างของภาพ สามารถใส่หน่วยได้ทั้ง เป็นพิกเซล เป็นเปอร์เซ็นต์

การปรับตั้งค่า source หรือที่มาของภาพ src="https://360watphitchaya.com/360/ ซึ่งในที่นี้ ถ้าโค้ด HTML รันได้สำเร็จ จะขึ้นภาพดังด้านล่างนี้ค่ะ

สำหรับคนที่อยากฝึกมือทำให้เว็ปมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น

เข้าไป Update เรื่อง บทความอื่นๆ ประกอบ virtual tour


ทำการอัพโหลดไฟล์ และ ดาวน์โหลดกลับเข้ามา โดยอย่าลืมว่า ไฟล์จะต้องต่ำกว่า 15 MB

{{editor_navigation name="main"}}
Easy virtual tour
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-698c895c8c8ee8789226cc4eb2d3c5ea.png' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-13b6b9985cf8b8b8a270c82c5a2d5256.png' }}

เมื่ออัพโหลดไฟล์ ขึ้นระบบแล้ว จะเป็นขั้นตอน ที่ทุกคนรอคอย ว่าHost จะสามารถแสดงผล เว็ปไซต์เว็ปไซค์ 360° virtual tour แบบง่ายๆ ของเราสำเร็จหรือไม่

วิธีตรวจเช็คง่ายที่สุด คือ คีย์ชื่อเว็ปไซค์ของเรา ไปที่ช่องสำหรับเว็ป เพียงแค่นี้ เว็ปไซค์ 360° virtual tour แบบง่ายๆ ของเราก็เป็นอันเสร็จ

ในบางครั้ง เว็ปไซค์จะไม่ขึ้นทันที หรือ ขึ้นแบบค้างๆ เพราะ ค่าของDNS หรือ เส้นทางที่คอมพิวเตอร์ จดจำ ยังวิ่งไปไม่ถึง … ถ้าให้เปรียบเทียบ เหมือนกับว่า เว็ปไซค์ของเรายังพึ่งเปิด รถยังไม่ผ่าน จึงยังไปไม่ถึง แต่ถ้าใช้ Domain และ Webhosting ตามที่เราแนะนำ ผลลัพทธ์ที่ได้ จะขึ้นทันที


สำหรับคนที่จะนำไปดัดแปลง เพื่อแสดงผลในเว็ป หรือ บล๊อก ของตัวเอง

นำเข้าโดยใช้โค้ด Iframe ก้อปโค้ดตามด้านล่างนี้

<blockquote>&lt;iframe allow="vr;accelerometer;gyroscope;fullscreen" frameborder="0" width="100%" height="350 " src="https://360watphitchaya.com/360//"&gt;&lt;/iframe&gt;</blockquote>

สามารถนำโค้ด HTML ด้านบนนี้ นำไปใส่ใน และแสดงผล ในหน้าเว็ปไซค์ หรือ บล๊อก ของคุณ ซึ่งจะแสดงผลทันที


หากอ่าน Code HTML ไม่ออก

สำหรับคนที่อ่านโค้ด HTML ไม่เป็น เราขออธิบายง่ายๆ ว่า ถ้าต้องการ ปรับตั้งค่า ต่างๆ ให้ปรับตามบรรทัดนี้

การปรับตั้งค่า frameborder="0" คือ เส้นขอบ หรือกรอบ ของภาพ ,ไม่ต้องการกรอบ ใส่ค่า 0 ใส่กรอบใส่ตัวเลข ตามความหนาที่ต้องการ 0-100

การปรับตั้งค่า height="470" คือ ความสูงของภาพ สามารถใส่หน่วยได้ทั้ง เป็นพิกเซล เป็นเปอร์เซ็นต์

width="100%" คือ ความกว้างของภาพ สามารถใส่หน่วยได้ทั้ง เป็นพิกเซล เป็นเปอร์เซ็นต์

การปรับตั้งค่า source หรือที่มาของภาพ src="https://360watphitchaya.com/360/ ซึ่งในที่นี้ ถ้าโค้ด HTML รันได้สำเร็จ จะขึ้นภาพดังด้านล่างนี้ค่ะ

สำหรับคนที่อยากฝึกมือทำให้เว็ปมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น

เข้าไป Update เรื่อง บทความอื่นๆ ประกอบ virtual tour


Comments are closed

เรื่องล่าสุด